Brezplačne zasaditvene skice

Del naše dolgoletne ponudbe so tudi brezplačne zasaditvene skice za pri nas kupljene sadike.

Gre za pripomoček in navodilo tistemu, ki bo rastline sadil.

Kako deluje?

Glede na namen zasaditve, okus lastnika, željene učinke, glede na tip tal, osončenost, naravno prisotno vlago oz. možnost zalivanja, ... se izbere primerne vrste in sorte trajnic. Izkoristite našo jesensko ponudbo močno znižanih cen rastlin http://trajnice.com/spletna-trgovina/znizane-cene-za-2023

Da si čimbolje predstavljamo situacijo, so zelo dobrodošle fotografije vrta. Pa mere gredic, da določimo kvadraturo in s tem število potrebnih sadik. Najboljše pa je, če pripravite tlorisno skico grede na katero potem le vrišemo katera rastlina bo posajena kje. Materiale lahko prinesete s seboj, ko pridete v vrtnarijo ali nam jih pošljete po elektronski pošti na trajnice@trajnice.com

Sledi izris zasaditvene skice, s pomočjo katere tudi nepoznavalec pravilno razporedi rastline na teren. 

Le nekaj primerov že izvedenih zasaditev:

Stranka nam je prinesla sliko brežine, ki jo je potem zasadila z medovitimi trajnicami. Tako smo začeli zarisovati izbrane vrste.


Tu gre za zasaditev korit. S skico je stranka dobila obrazolžitev označb.


Skica razporeditve zbirke različnih sort lavande na dolgi gredi.


Zasaditev dišečih rastlin z vrisanimi potkami.


Daljša greda trajnic, ki se prilagajajo že obstoječim grmovnicam.


Greda, ki leži delno v senci, delno na soncu