Dobro pognojena zemlja zadrži rahlost in hranilnost kako leto, potem pa začne učinek gnojenja slabeti. Zato je treba poskrbeti za obnavljanje organske mase v tleh in s tem za dobro rast in cvetenje. Že res, da so vrtne trajnice po svojih zahtevah glede tal in njihove založenosti z rastlinskimi hranili med seboj sila različne. Zato jih delimo na zelo zahtevne, normalno zahtevne in skromne. Njihovim zahtevam primerno seveda ukrepamo. Tokrat bomo imeli v mislih predvsem tiste, za katere običajno rečemo, da imajo povprečne zahteve. In takšnih je seveda največ ...